Home > इथेही लक्ष द्या > कशिवळी घाटात रस्त्यालगत संरक्षण भिंत असावी

कशिवळी घाटात रस्त्यालगत संरक्षण भिंत असावी

जव्हार तालुक्यात कशिवळी घाटात धोकादायक वळणावर रस्त्यांलगत संरक्षण भिंत नसल्याने मोठी दुर्घटना होवु शकते कारण रस्ता ढासळण्याच्या अवस्थेत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग जव्हार कार्यकारी अभियंता यांनी प्रत्यक्ष पहाणी करून उपाययोजना करावी आणि पुढे होणारी मोठी दुर्घटना टाळावी:-

– अनंता वनगा

अध्यक्ष – आदिवासी मुक्ती मोर्चा सामाजिक संघटना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *