26/09/2022

रवींद्र साळवे

जव्हार पासून १६ किमी अंतरावर असलेल्या झाप ग्रामपंचायतमधील आदिवासी बहुल लोकवस्ती असलेल्या धोंडपाडयात १५०...
रविंद्र साळवे : विक्रमगड तालुक्यातील आश्रमशाळा साखरे येथील 12 वीत शिकणारी विध्यार्थीनीनी आज दुपारी...