child death

रवींद्र साळवे : जव्हार-मोखाड्यातील अनेक गावपाड्यांना  जोडणारे रस्ते नसल्याने आदिवासी बांधवांना सोयी-सुविधांअभावी मरणयातना भोगाव्या...
नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर रोडवरील अंजनेरी शिवारात असलेल्या आधारतीर्थ अनाथालयात चार वर्षीय बालकाची हत्या झालीची घटना...