polygamy marriage

मुस्लिम धर्मातील बहुपत्नीकत्व आणि ‘निकाह हलाला’ या प्रथांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी...