Zero Electricity Bill

थंडीच्या वातावरणात गीझर चालू असल्यामुळे अनेक वेळी वीज बिल हे जास्त आल्याने आपल्याला मनस्ताप...